logo
Wersja dla niedowidzących
  BIP Sądu Rejonowego w Bochni
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
A A A


Informacje ogólne > AKTUALNOŚCI


 

AKTUALNOŚCI

 


KD 111-2/14

Bochnia, dnia 6 maja 2014 r.

OGŁOSZENIE

 

Dyrektor Sądu Okręgowego w Tarnowie ogłasza konkurs na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Bochni, 32-700 Bochnia, ul. Kościuszki 4 na stanowisko urzędnika sądowego - stażystę.

Stanowisko: stażysta w Sądzie Rejonowym w Bochni w liczbie - jednego etatu w ramach umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.

Sygnatura konkursu : KD 111-2/14.

 

Pełna treść ogłoszenia: tutaj

 

Bochnia, dnia 10 kwietnia 2014 r.

 

G Ł O S Z E N I E

Prezesa Sądu Rejonowego w Bochni w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Sądu Rejonowego w Bochni

 

            Na podstawie art. art. 32a § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 427) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora sądu albo zastępcy dyrektora sądu

(Dz. U. z 2012 roku, poz. 1418)

ogłaszam konkurs na stanowisko Dyrektora Sądu Rejonowego w Bochni
w pełnym wymiarze czasu pracy,

mający na celu sprawdzenie wiedzy, umiejętności i predyspozycji oraz zdolności ogólnych kandydatów, niezbędnych do wykonywania tej funkcji.


Pełna treść ogłoszenia: tutaj

 


 

Adm.212-3/4                                                                        Bochnia, dnia 28 lutego 2014r.

 

Zarządzenie nr 3/14

Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Bochni

z dnia 28 lutego 2014r.

 

Na podstawie § 45 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości dnia 23 lutego 2007 roku - Regulamin urzędowania Sądów powszechnych i art. 130 § 2 Kodeksu pracy w zw. z art. 31 a § 1 pkt 1 i 3 ustawy -Prawo o ustroju Sądów powszechnych

ustalamy dla pracowników Sądu Rejonowego w Bochni

 

  1. dzień 2 maja 2014 roku dniem wolnym od pracy, za święto 3 maja 2014r. przypadające w dniu wolnym od pracy,
     
  2. dzień 10 listopada 2014 roku dniem wolnym od pracy, za święto 1.listopada 2014 roku przypadające w dniu wolnym od pracy,
     
  3. dzień 24 grudnia 2014 roku dniem wolnym od pracy i jednocześnie wyznaczamy dzień 6 grudnia 2014 roku dniem pracy.
     
  4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Dyrektor Sądu Rejonowego

W Bochni

mgr. Dorota Koptiew

 

Wiceprezes Sądu Rejonowego

W Bochni

SSR Piotr Sajdera

 

 

 

 

Nazwa dokumentu: AKTUALNOŚCI
Osoba, która wytworzyła informację: Bereta Marek
Osoba, która odpowiada za treść: Bereta Marek
Osoba, która wprowadzała dane: Bereta Marek
Data wytworzenia informacji: 2014-04-22 10:46:22
Data udostępnienia informacji: 2014-04-22 10:46:22
Data ostatniej aktualizacji: 2014-05-09 16:24:23

Wersja do wydruku...

corner  Mapa strony | Polityka prywatności | Administrator strony corner