logo
Wersja dla niedowidzących
  BIP Sądu Rejonowego w Bochni
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
A A A


 

Prez. Adm. 099-109/12                        
Bochnia, dnia 30 października 2012 r.
 
 
Ogłoszenie o zużytych i zbędnych składnikach majątku ruchomego   Sądu   Rejonowego w Bochni
 
Sąd   Rejonowy w Bochni, działając zgodnie § 7 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. Nr 114, poz. 761) informuje, iż posiada do zagospodarowania w formie sprzedaży zbędne składniki rzeczowe majątku ruchomego zawierającym szczegółowe informacje o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego.
 
1.      Zainteresowanych prosimy o składanie ofert pisemnych w terminie do dnia   15 listopada 2012 r. osobiście przez Biuro Podawcze    Sądu   Rejonowego w Bochni  lub przesłać za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu).
na adres:
Sąd    Rejonowy 
32-700   Bochnia 
ul. Kościuszki 4
2.      Szczegółowe informacje na temat składników można uzyskać pod nr tel. 14/ 615 21 01, osoba do kontaktu –    Małgorzata   Lechowicz.
Szczegółowych informacji w sprawie procedury udzieli Przewodniczący Komisji do oceny przydatności,  sprzedaży i  likwidacji zużytych i zbędnych składników majątku ruchomego   Sądu   Rejonowego w Bochni  – Teresa   Stachura , nr tel. 14/ 6152103
3.      Składniki majątku można oglądać w siedzibie    Sądu   Rejonowego w Bochni   ul. Kościuszki 4,  w terminie do dnia  15  listopada   2012 r.
4.      Podmioty zainteresowane nabyciem poszczególnych składników majątku ruchomego mogą składać pisemne oferty zawierające:
a.       dane oferenta - w przypadku osób fizycznych (nazwisko, imię, dokładny adres zamieszkania), natomiast w przypadku pozostałych osób i jednostek - nazwę, adres i siedzibę,
b.      wykaz składników majątku ruchomego objętych ofertą,
c.       oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem składników majątku lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin
d.      oferowane ceny za poszczególne składniki majątku ruchomego,
e.       telefon kontaktowy.
5.      W przypadku wpływu co najmniej dwóch ofert dotyczących tego samego składnika bez względu  na cenę podaną w ofercie   Sąd   dodatkowo przeprowadzi aukcję dla tego składnika.
6.      Decydującą przesłanką przy zagospodarowaniu zbędnych lub zużytych składników majątku ruchomego   Sądu   Rejonowego w Bochni w drodze sprzedaży będzie najwyższa cena zaproponowana podczas aukcji przeprowadzonej dla poszczególnych składników majątku ruchomego.
7.      Warunkiem przejścia składnika rzeczowego majątku ruchomego na nabywcę jest uiszczenie całkowitej ceny nabycia.
 

 

Prez. Adm. 0211-26/12
Bochnia, dnia 30 października 2012 r.
 
Z a r z ą d z e n i e nr 22/12
 
Prezesa Sądu Rejonowego w Bochni z dnia 30 października 2012 r. w sprawie powołania komisji likwidacyjnej
 
§ 1
            Powołuję komisję do oceny przydatności, sprzedaży i likwidacji zużytych i zbędnych składników majątku ruchomego Sądu Rejonowego w Bochni w następujących osobach:
 
Przewodnicząca: Teresa Stachura
                                               Członkowie: Agnieszka Barnaś
                                               Małgorzata Lechowicz
                                               Marek Bereta
                                              Zygmunt Gaworczyk
 
§ 2
Zadaniem komisji jest ocena przydatności składników majątku ruchomego do dalszego użytkowania albo zakwalifikowania tych przedmiotów do kategorii majątku zużytego.
 Komisja sporządzi :
 
1.      Protokół z przeprowadzonej oceny składników rzeczowych majątku, którego załącznikiem będzie wykaz zużytych i zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego, z propozycją sposobu zagospodarowania,
 
2.      Protokół z ewentualnej likwidacji przedmiotów, których nie udało się zbyć w prawem przewidziany sposób.
 
 
 
 

Nazwa dokumentu: O zużytych i zbędnych składnikach majątku
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2012-10-31 08:02:33
Data udostępnienia informacji: 2012-10-31 08:02:33
Data ostatniej aktualizacji: 2012-11-28 09:31:12

Wersja do wydruku...

corner  Mapa strony | Polityka prywatności | Administrator strony corner