logo
Wersja dla niedowidzących
  BIP Sądu Rejonowego w Bochni
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
A A A


Sygn. akt I Ns 579/15

Z A R Z Ą D Z E N I E

Dnia 9 marca 2016 roku

 

Przewodniczący:  SSR Anna Migdał

po rozpoznaniu  w dniu 9 marca 2016 r. w Bochni

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku  Spółdzielni Mieszkaniowej w Bochni

przy uczestnictwie Łukasza Fiemy, Zuzanny Fiema, Jakuba Fiemy, Elżbiety Fiemy i Sabiny Fiema - Sołtan

o  stwierdzenie nabycia spadku po Franciszku Fiema i Marku Fiema

z a r z ą d z a :

  1. Na mocy art. 144 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c. dla nieznanych z miejsca pobytu Elżbiety Fiemy z d. Bartlomowicz i Sabiny Fiema – Sołtan ustanawia kuratora procesowego w osobie radcy prawnego Urszuli Pociecha, Kancelaria Prawna, ul. Kazimierza Wielkiego nr 2b, celem strzeżenia ich praw w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku po Franciszku Fiema i Marku Fiema,
  2. O ustanowieniu kuratora ogłosić na tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowego w Bochni, Urzędu Miasta w Bochni i Niepołomicach, Starostwa Powiatowego w Bochni oraz na stronie internetowej tut. Sądu przez okres 1 miesiąca.

 

SSR Anna Migdał

 

 

Nazwa dokumentu: Zarządzenie w sprawie I Ns 279/15
Osoba, która wytworzyła informację: Bereta Marek
Osoba, która odpowiada za treść: Bereta Marek
Osoba, która wprowadzała dane: Bereta Marek
Data wytworzenia informacji: 2016-03-16 14:47:28
Data udostępnienia informacji: 2016-03-16 14:47:28
Data ostatniej aktualizacji: 2016-03-16 14:48:40

Wersja do wydruku...

corner  Mapa strony | Polityka prywatności | Administrator strony corner