logo
Wersja dla niedowidzących
  BIP Sądu Rejonowego w Bochni
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
A A A


Sygn. akt: I Ns 96/14

 

Z A R Z Ą D Z E N I E

Dnia 4 grudnia 2015 r.

 

Przewodniczący w osobie SSR Marzeny Famielec – Roch

w Sądzie Rejonowym w Bochni, Wydział I Cywilny

po rozpoznaniu w dniu 4 grudnia 2015 r. w Bochni

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku Wojciecha Jasińskiego

z udziałem  Adama Przybyło, Andrzeja Onaka, Piotra Litwina, Wiesława Litwina, Józefa Litwina, Marii Góreckiej, Haliny Kanii, Grażyny Frączek, Antoniny Wilk, Ewy Buczkiewicz, Katarzyny Buczkiewicz

o zasiedzenie

z urzędu w przedmiocie ustanowienia kuratora dla nieznanej  z miejsca pobytu uczestniczki Wlasty Nemcovej

 

z a r z ą d z a:

 

1) ustanowić dla nieznanej z miejsca pobytu uczestniczki Wlasty Nemcovej kuratora procesowego w osobie radcy prawnego Joanny Migdał, prowadzącej Kancelarię Radcy Prawnego w Bochni przy ul. Kazimierza Wielkiego 21/1a, celem reprezentowania i strzeżenia jej praw w niniejszym postępowaniu;

2) o ustanowieniu kuratora ogłosić publicznie w budynkach: sądowym, Urzędu Miasta Bochnia oraz Starostwa Powiatowego w Bochni, jak również na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Bochni. 

 

                                                                                         SSR Marzena Famielec - Roch

 

Nazwa dokumentu: Zarządzenie w sprawie I Ns 96/14
Osoba, która wytworzyła informację: Bereta Marek
Osoba, która odpowiada za treść: Bereta Marek
Osoba, która wprowadzała dane: Bereta Marek
Data wytworzenia informacji: 2016-01-18 13:04:02
Data udostępnienia informacji: 2016-01-18 13:04:02
Data ostatniej aktualizacji: 2016-01-18 13:06:25

Wersja do wydruku...

corner  Mapa strony | Polityka prywatności | Administrator strony corner