logo
Wersja dla niedowidzących
  BIP Sądu Rejonowego w Bochni
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
A A A


Sygn. akt I Co 965/14

P O S T A N O W I E N I E

 

                                                              Dnia 28 kwietnia 2015r.

 

Sąd Rejonowy w Bochni Wydział I Cywilny,

w składzie następującym:

         Przewodniczący: SSR  Anna Migdał

         Protokolant: sekr. sądowy  Sebastian Polak

po rozpoznaniu w dniu 28 kwietnia 2015r. w Bochni

na posiedzeniu

sprawy z wniosku Banku PEKAO S.A. w Warszawie

z udziałem dłużnika Piotra Chmielka

o ustanowienie kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu dłużnika

 

p o s t a n a w i a :

1) ustanowić dla nieznanego z miejsca pobytu dłużnika Piotra Chmielka kuratora w osobie r.pr. Urszuli Pociecha, prowadzącej Kancelarię Radcowsko-Adwokacką w Bochni przy ul. Kazimierza Wielkiego 2 celem reprezentowania i strzeżenia jego praw w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Bochni Annę Papież pod sygn. akt: Km 232/14;

2) o ustanowieniu kuratora ogłosić publicznie w budynkach: sądowym, Urzędu Miasta w Bochni oraz Starostwa Powiatowego w Bochni, jak również na stronie internetowej tut. Sądu;

3) zobowiązać kuratora r.pr. Urszulę Pociecha do składania raz w roku pisemnych sprawozdań ze swych czynności oraz udokumentowanych sprawozdań rachunkowych do dnia 15 stycznia roku następnego po roku objętym sprawozdaniem.

                                                                                     SSR  Anna Migdał

Nazwa dokumentu: Postanowienie I Co 965/14
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2015-05-13 15:56:33
Data udostępnienia informacji: 2015-05-13 15:56:33
Data ostatniej aktualizacji: 2015-05-13 16:00:20

Wersja do wydruku...

corner  Mapa strony | Polityka prywatności | Administrator strony corner