logo
Wersja dla niedowidzących
  BIP Sądu Rejonowego w Bochni
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
A A A


 

Informacja o ilości spraw jakie wpłynęły do Sądu Rejonowego w Bochni
w listopadzie 2014 roku

Lp.

Wydziały Sądu

Ilość spraw pozostałych z poprzednich miesięcy

Ilość spraw, które w listopadzie 2014 roku

Ilość spraw załatwionych   w listopadzie 2014 roku

Ilość spraw pozostałych  do rozstrzygnięcia

1.

Wydział I Cywilny

768

341

341

768

2.

Wydział II Karny

342

332

287

387

3.

Wydział III Rodzinny i Nieletnich

243

110

107

246

4.

Wydział IV Pracy

43

15

13

45

5.

Wydział V Ksiąg Wieczystych

378

785

642

521

 

RAZEM

1 774

1 583

1 390

1 967

 

 

Informacja o ilości spraw jakie wpłynęły do Sądu Rejonowego w Bochni
w październiku 2014 roku

Lp.

Wydziały Sądu

Ilość spraw pozostałych z poprzednich miesięcy

Ilość spraw, które wpłynęły w październiku 2014 roku

Ilość spraw załatwionych   w październiku 2014 roku

Ilość spraw pozostałych  do rozstrzygnięcia

1.

Wydział I Cywilny

805

423

460

768

2.

Wydział II Karny

351

391

400

342

3.

Wydział III Rodzinny i Nieletnich

290

71

118

243

4.

Wydział IV Pracy

44

30

31

43

5.

Wydział V Ksiąg Wieczystych

288

987

897

378

 

RAZEM

1 778

1 831

1 906

1 774

 

 

Informacja o ilości spraw jakie wpłynęły do Sądu Rejonowego w Bochni
we wrześniu 2014 roku

Lp.

Wydziały Sądu

Ilość spraw pozostałych z poprzednich miesięcy

Ilość spraw, które wpłynęły we wrześniu 2014 roku

Ilość spraw załatwionych   we wrześniu 2014 roku

Ilość spraw pozostałych  do rozstrzygnięcia

1.

Wydział I Cywilny

884

492

571

805

2.

Wydział II Karny

483

299

431

351

3.

Wydział III Rodzinny i Nieletnich

275

78

63

290

4.

Wydział IV Pracy

55

8

19

55

5.

Wydział V Ksiąg Wieczystych

324

692

728

288

 

RAZEM

2 021

1 569

1 812

1 789

 

Informacja o ilości spraw jakie wpłynęły do Sądu Rejonowego w Bochni
w sierpniu 2014 roku

Lp.

Wydziały Sądu

Ilość spraw pozostałych z poprzednich miesięcy

Ilość spraw, które wpłynęły w sierpniu 2014 roku

Ilość spraw załatwionych w sierpniu 2014 roku

Ilość spraw pozostałych  do rozstrzygnięcia

1.

Wydział I Cywilny

808

341

265

884

2.

Wydział II Karny

403

315

235

483

3.

Wydział III Rodzinny i Nieletnich

281

65

71

275

4.

Wydział IV Pracy

48

9

2

55

5.

Wydział V Ksiąg Wieczystych

192

558

426

324

 

RAZEM

1 732

1 288

999

2 021

 

 

 

Informacja o ilości spraw jakie wpłynęły do Sądu Rejonowego w Bochni
w lipcu 2014 roku

Lp.

Wydziały Sądu

Ilość spraw pozostałych z poprzednich miesięcy

Ilość spraw, które wpłynęły w lipcu 2014 roku

Ilość spraw załatwionych  w lipcu 2014 roku

Ilość spraw pozostałych  do rozstrzygnięcia

1.

Wydział I Cywilny

748

 

365

305

808

2.

Wydział II Karny

220

410

227

403

3.

Wydział III Rodzinny i Nieletnich

308

92

119

281

4.

Wydział IV Pracy

41

14

7

48

5.

Wydział V Ksiąg Wieczystych

277

653

738

192

 

RAZEM

1 594

1 534

1 396

1 732

 

 

Informacja o ilości spraw jakie wpłynęły do Sądu Rejonowego w Bochni
w czerwcu 2014 roku

Lp.

Wydziały Sądu

Ilość spraw pozostałych z poprzednich miesięcy

Ilość spraw, które wpłynęły w czerwcu 2014 roku

Ilość spraw załatwionych  w czerwcu 2014 roku

Ilość spraw pozostałych  do rozstrzygnięcia

1.

Wydział I Cywilny

803

 

265

320

748

2.

Wydział II Karny

348

305

433

220

3.

Wydział III Rodzinny i Nieletnich

352

108

149

311

4.

Wydział IV Pracy

60

13

32

41

5.

Wydział V Ksiąg Wieczystych

297

578

598

277

 

RAZEM

1 860

1 269

1 532

1 597

 

 

 

Informacja o ilości spraw jakie wpłynęły do Sądu Rejonowego w Bochni
w maju 2014 roku

Lp.

Wydziały Sądu

Ilość spraw pozostałych z poprzednich miesięcy

Ilość spraw, które wpłynęły w maju 2014 roku

Ilość spraw załatwionych  w maju 2014 roku

Ilość spraw pozostałych  do rozstrzygnięcia

1.

Wydział I Cywilny

795

 

315

307

803

2.

Wydział II Karny

298

340

290

348

3.

Wydział III Rodzinny i Nieletnich

320

124

92

352

4.

Wydział IV Pracy

43

19

2

60

5.

Wydział V Ksiąg Wieczystych

405

584

692

297

 

RAZEM

1 861

1 382

1 383

1 860

 

 

Informacja o ilości spraw jakie wpłynęły do Sądu Rejonowego w Bochni
w kwietniu 2014 roku

Lp.

Wydziały Sądu

Ilość spraw pozostałych z poprzednich miesięcy

Ilość spraw, które wpłynęły w kwietniu 2014 roku

Ilość spraw załatwionych  w kwietniu 2014 roku

Ilość spraw pozostałych  do rozstrzygnięcia

1.

Wydział I Cywilny

742

 

314

261

795

2.

Wydział II Karny

312

350

364

298

3.

Wydział III Rodzinny i Nieletnich

256

125

61

320

4.

Wydział IV Pracy

42

14

13

43

5.

Wydział V Ksiąg Wieczystych

317

820

732

405

 

RAZEM

1 669

1 623

1 431

1 861

 

 

Informacja o ilości spraw jakie wpłynęły do Sądu Rejonowego w Bochni
w marcu 2014 roku

Lp.

Wydziały Sądu

Ilość spraw pozostałych z poprzednich miesięcy

Ilość spraw, które wpłynęły w marcu 2014 roku

Ilość spraw załatwionych  w marcu2014 roku

Ilość spraw pozostałych  do rozstrzygnięcia

1.

Wydział I Cywilny

707

286

251

742

2.

Wydział II Karny

296

340

324

290

3.

Wydział III Rodzinny i Nieletnich

265

113

122

256

4.

Wydział IV Pracy

50

14

22

42

5.

Wydział V Ksiąg Wieczystych

195

736

614

317

 

RAZEM

1 513

1 489

1 333

1 647

 

Informacja o ilości spraw jakie wpłynęły do Sądu Rejonowego w Bochni
w lutym 2014 roku

Lp.

Wydziały Sądu

Ilość spraw pozostałych z poprzednich miesięcy

Ilość spraw, które wpłynęły w lutym 2014 roku

Ilość spraw załatwionych  w lutym 2014 roku

Ilość spraw pozostałych  do rozstrzygnięcia

1.

Wydział I Cywilny

683

346

322

707

2.

Wydział II Karny

295

296

305

296

3.

Wydział III Rodzinny i Nieletnich

280

116

131

265

4.

Wydział IV Pracy

52

20

22

50

5.

Wydział V Ksiąg Wieczystych

156

673

634

195

 

RAZEM

1 466

1 451

1 414

1 513

 

Informacja o ilości spraw jakie wpłynęły do Sądu Rejonowego w Bochni
w styczniu 2014 roku

Lp.

Wydziały Sądu

Ilość spraw pozostałych z poprzednich miesięcy

Ilość spraw, które wpłynęły w styczniu 2013 roku

Ilość spraw załatwionych  w styczniu 2013 roku

Ilość spraw pozostałych  do rozstrzygnięcia

1.

Wydział I Cywilny

570

360

247

683

2.

Wydział II Karny

126

465

296

295

3.

Wydział III Rodzinny i Nieletnich

213

124

57

280

4.

Wydział IV Pracy

45

17

10

52

5.

Wydział V Ksiąg Wieczystych

111

721

676

156

 

RAZEM

1 065

1 687

1 286

1 466

 

 

Informacja o ilości spraw jakie wpłynęły do Sądu Rejonowego w Bochni
w grudniu 2013 roku

Lp.

Wydziały Sądu

Ilość spraw pozostałych z poprzednich miesięcy

Ilość spraw, które wpłynęły w grudniu 2013 roku

Ilość spraw załatwionych  w grudniu     2013 roku

Ilość spraw pozostałych  do rozstrzygnięcia

1.

Wydział I Cywilny

700

 

366

496

570

2.

Wydział II Karny

284

256

414

126

3.

Wydział III Rodzinny i Nieletnich

219

115

121

213

4.

Wydział IV Pracy

60

16

31

45

5.

Wydział V Ksiąg Wieczystych

199

617

705

111

 

RAZEM

1 462

1 370

1 767

1 065

 

 

Informacja o ilości spraw jakie wpłynęły do Sądu Rejonowego w Bochni w listopadzie 2013 roku

Lp.

Wydziały Sądu

Ilość spraw pozostałych z poprzednich miesięcy

Ilość spraw, które wpłynęły w listopadzie    2013 roku

Ilość spraw załatwionych  w listopadzie   2013 roku

Ilość spraw pozostałych  do rozstrzygnięcia

1.

Wydział I Cywilny

697

 

310

307

700

2.

Wydział II Karny

308

324

358

284

3.

Wydział III Rodzinny i Nieletnich

249

115

145

219

4.

Wydział IV Pracy

56

22

18

60

5.

Wydział V Ksiąg Wieczystych

297

616

714

199

 

RAZEM

1 607

1 387

1 542

1 462

 


Informacja o ilości spraw jakie wpłynęły do Sądu Rejonowego w Bochni w październiku 2013 roku

Lp.

Wydziały Sądu

Ilość spraw pozostałych z poprzednich miesięcy

Ilość spraw, które wpłynęły w październiku 2013 roku

Ilość spraw załatwionych  w październiku    2013 roku

Ilość spraw pozostałych  do rozstrzygnięcia

1.

Wydział I Cywilny

719

 

332

354

697

2.

Wydział II Karny

312

402

406

308

3.

Wydział III Rodzinny i Nieletnich

275

116

142

249

4.

Wydział IV Pracy

75

18

37

56

5.

Wydział V Ksiąg Wieczystych

259

725

687

297

 

RAZEM

1 640

1 593

1 626

1 607

 


Informacja o ilości spraw jakie wpłynęły do Sądu Rejonowego

w Bochni we wrześniu 2013 roku

Lp.

Wydziały Sądu

Ilość spraw pozostałych z poprzednich miesięcy

Ilość spraw, które wpłynęły we wrześniu         2013 roku

Ilość spraw załatwionych  we wrześniu    2013 roku

Ilość spraw pozostałych  do rozstrzygnięcia

1.

Wydział I Cywilny

688

 

337

306

719

2.

Wydział II Karny

317

357

362

312

3.

Wydział III Rodzinny i Nieletnich

244

105

74

275

4.

Wydział IV Pracy

75

25

25

75

5.

Wydział V Ksiąg Wieczystych

200

741

682

259

 

RAZEM

1 524

1 565

1 449

1 640

 


Informacja o ilości spraw jakie wpłynęły do Sądu Rejonowego w Bochni w sierpniu 2013 roku

Lp.

Wydziały Sądu

Ilość spraw pozostałych z poprzednich miesięcy

Ilość spraw, które wpłynęły w sierpniu         2013 roku

Ilość spraw załatwionych  w sierpniu     2013 roku

Ilość spraw pozostałych  do rozstrzygnięcia

1.

Wydział I Cywilny

676

 

302

290

688

2.

Wydział II Karny

419

239

341

317

3.

Wydział III Rodzinny i Nieletnich

192

101

49

244

4.

Wydział IV Pracy

56

22

3

75

5.

Wydział V Ksiąg Wieczystych

54

619

473

200

 

RAZEM

1 397

1 283

1 156

1 524

 

 

Informacja o ilości spraw jakie wpłynęły do Sądu Rejonowego w Bochni w lipcu 2013 roku

Lp.

Wydziały Sądu

Ilość spraw pozostałych z poprzednich miesięcy

Ilość spraw, które wpłynęły w lipcu 2013 roku

Ilość spraw załatwionych  w lipcu 2013 roku

Ilość spraw pozostałych  do rozstrzygnięcia

1.

Wydział I Cywilny

540

 

411

275

676

2.

Wydział II Karny

266

380

227

419

3.

Wydział III Rodzinny i Nieletnich

164

118

90

192

4.

Wydział IV Pracy

50

22

16

56

5.

Wydział V Ksiąg Wieczystych

130

607

683

54

 

RAZEM

1 150

1 538

1 291

1 397

 

 

Informacja o ilości spraw jakie wpłynęły do Sądu Rejonowego w Bochni w czerwcu 2013 roku

Lp.

Wydziały Sądu

Ilość spraw pozostałych z poprzednich miesięcy

Ilość spraw, które wpłynęły czerwcu     2013 roku

Ilość spraw załatwionych  w czerwcu    2013 roku

Ilość spraw pozostałych  do rozstrzygnięcia

1.

Wydział I Cywilny

557

336

353

540

2.

Wydział II Karny

307

308

349

266

3.

Wydział III Rodzinny i Nieletnich

197

93

126

164

4.

Wydział IV Pracy

48

24

22

50

5.

Wydział V Ksiąg Wieczystych

168

546

584

130

 

RAZEM

1 277

1 307

1 434

1 150

 


 

Informacja o ilości spraw jakie wpłynęły do Sądu Rejonowego w Bochni w maju 2013 roku

 

Lp.

Wydziały Sądu

Ilość spraw pozostałych z poprzednich miesięcy

Ilość spraw, które wpłynęły w maju      2013 roku

Ilość spraw załatwionych  w maju    2013 roku

Ilość spraw pozostałych  do rozstrzygnięcia

1.

Wydział I Cywilny

549

263

255

557

2.

Wydział II Karny

272

331

291

307

3.

Wydział III Rodzinny i Nieletnich

204

100

107

197

4.

Wydział IV Pracy

40

18

10

48

5.

Wydział V Ksiąg Wieczystych

102

880

814

168

 

RAZEM

1 167

1 592

1 477

1 277

 


 

 


Informacja o ilości spraw jakie wpłynęły do Sądu Rejonowego w Bochni w kwietniu 2013 roku

 

Lp.

Wydziały Sądu

Ilość spraw pozostałych z poprzednich miesięcy

Ilość spraw, które wpłynęły w kwietniu      2013 roku

Ilość spraw załatwionych  w kwietniu    2013 roku

Ilość spraw pozostałych  do rozstrzygnięcia

1.

Wydział I Cywilny

541

313

305

549

2.

Wydział II Karny

299

280

307

272

3.

Wydział III Rodzinny i Nieletnich

228

123

147

204

4.

Wydział IV Pracy

45

30

35

40

5.

Wydział V Ksiąg Wieczystych

93

742

733

102

 

RAZEM

1 206

1 488

1 527

1 167

 
 

 


 

 Informacja o ilości spraw jakie wpłynęły

do Sądu Rejonowego w Bochni w I kwartale 2013 roku

Lp.

Wydziały

Sądu

Ilość spraw pozostałych z poprzednich kwartałów

Ilość spraw, które wpłynęły w I kwartale 2013 roku

Ilość spraw załatwionych w I kwartale 2013 roku

Ilość spraw pozostałych do rozstrzy-gnięcia

1.

Wydział I Cywilny

448

856

763

541

2.

Wydział II Karny

153

953

807

299

3.

Wydział III Rodzinny i Nieletnich

99

333

205

228

4.

Wydział IV Pracy

51

70

76

45

5.

Wydział V Ksiąg Wieczystych

57

2173

2137

93

….

RAZEM

808

4 385

3 988

1 206

 


 

 

 Informacja o ilości spraw jakie wpłynęły

do Sądu Rejonowego w Bochni w marcu 2013 roku

Lp.

Wydziały

Sądu

Ilość spraw pozostałych z poprzednich miesięcy  

Ilość spraw, które wpłynęły w marcu 2013 roku

Ilość spraw załatwionych w marcu 2013 roku

Ilość spraw pozostałych do rozstrzy-gnięcia

1.

Wydział I Cywilny

539

305

303

541

2.

Wydział II Karny

265

272

238

299

3.

Wydział III Rodzinny i Nieletnich

243

105

120

228

4.

Wydział IV Pracy

54

21

30

45

5.

Wydział V Ksiąg Wieczystych

81

721

709

93

….

RAZEM

1 182

1 424

1 400

1 206

 


 

 

 Informacja o ilości spraw jakie wpłynęły

do Sądu Rejonowego w Bochni w lutym 2013 roku

Lp.

Wydziały

Sądu

Ilość spraw pozostałych z poprzednich miesięcy

Ilość spraw, które wpłynęły lutym 2013 roku

Ilość spraw załatwionych w lutym 2013 roku

Ilość spraw pozostałych do rozstrzy-gnięcia

1.

Wydział I Cywilny

518

258

237

539

2.

Wydział II Karny

347

266

348

265

3.

Wydział III Rodzinny i Nieletnich

204

93

54

243

4.

Wydział IV Pracy

48

23

17

54

5.

Wydział V Ksiąg Wieczystych

38

724

681

81

 

RAZEM

1155

1364

1337

1182

 

 


 

 

Informacja o ilości spraw jakie wpłynęły

do Sądu Rejonowego w Bochni w styczniu 2013 roku 

 

Lp

Wydziały Sądu

Ilość spraw pozostałych z 2011 roku

Ilość spraw, które wpłynęły w III kwartale 2012 roku

Ilość spraw załatwionych w III kwartale 2012 roku

Ilość spraw pozostałych

do rozstrzygnięcia

1.

Wydział I Cywilny

448

293

223

518

2.

Wydział II Karny

153

415

221

347

3.

Wydział III Rodzinny i Nieletnich

99

136

31

204

4.

Wydział IV Pracy

51

26

29

48

5.

Wydział V Ksiąg Wieczystych

57

728

747

38

 

RAZEM

808

1 598

1 251

1 155

 

 


 

Informacja o ilości spraw jakie wpłynęły
do Sądu Rejonowego w Bochni 
w roku 2012

 

 

Lp.

Wydziały Sądu

 

Ilość spraw pozostałych z poprzedniego roku  

Ilość spraw, które wpłynęły w     2012 roku

Ilość spraw załatwionych  w 2012 roku

Ilość spraw pozostałych  do rozstrzygnięcia

1.

Wydział I Cywilny

368

3290

3210

448

2.

Wydział II Karny

195

3561

3603

106

3.

Wydział III Rodzinny i Nieletnich

105

1264

1270

99

4.

Wydział IV Pracy

47

346

342

51

5.

Wydział V Ksiąg Wieczystych

192

7493

7628

57

 

 

RAZEM

 

907

 

15 954

 

16 053

 

761

 


Nazwa dokumentu: Ilość spraw wpływających do Sądu w Bochni
Osoba, która wytworzyła informację: Bereta Marek
Osoba, która odpowiada za treść: Bereta Marek
Osoba, która wprowadzała dane: Bereta Marek
Data wytworzenia informacji: 2013-07-31 12:52:25
Data udostępnienia informacji: 2013-07-31 12:52:25
Data ostatniej aktualizacji: 2014-12-09 08:50:23

Wersja do wydruku...

corner  Mapa strony | Polityka prywatności | Administrator strony corner