logo
Wersja dla niedowidzących
  BIP Sądu Rejonowego w Bochni
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
A A A


 

 

Informacja o ilości spraw jakie wpłynęły do Sądu Rejonowego w Bochni w listopadzie 2013 roku

Lp.

Wydziały Sądu

Ilość spraw pozostałych z poprzednich miesięcy

Ilość spraw, które wpłynęły w listopadzie    2013 roku

Ilość spraw załatwionych  w listopadzie   2013 roku

Ilość spraw pozostałych  do rozstrzygnięcia

1.

Wydział I Cywilny

697

 

310

307

700

2.

Wydział II Karny

308

324

358

284

3.

Wydział III Rodzinny i Nieletnich

249

115

145

219

4.

Wydział IV Pracy

56

22

18

60

5.

Wydział V Ksiąg Wieczystych

297

616

714

199

 

RAZEM

1 607

1 387

1 542

1 462

 


Informacja o ilości spraw jakie wpłynęły do Sądu Rejonowego w Bochni w październiku 2013 roku

Lp.

Wydziały Sądu

Ilość spraw pozostałych z poprzednich miesięcy

Ilość spraw, które wpłynęły w październiku         2013 roku

Ilość spraw załatwionych  w październiku    2013 roku

Ilość spraw pozostałych  do rozstrzygnięcia

1.

Wydział I Cywilny

719

 

332

354

697

2.

Wydział II Karny

312

402

406

308

3.

Wydział III Rodzinny i Nieletnich

275

116

142

249

4.

Wydział IV Pracy

75

18

37

56

5.

Wydział V Ksiąg Wieczystych

259

725

687

297

 

RAZEM

1 640

1 593

1 626

1 607

 


Informacja o ilości spraw jakie wpłynęły do Sądu Rejonowego

w Bochni we wrześniu 2013 roku

Lp.

Wydziały Sądu

Ilość spraw pozostałych z poprzednich miesięcy

Ilość spraw, które wpłynęły we wrześniu         2013 roku

Ilość spraw załatwionych  we wrześniu    2013 roku

Ilość spraw pozostałych  do rozstrzygnięcia

1.

Wydział I Cywilny

688

 

337

306

719

2.

Wydział II Karny

317

357

362

312

3.

Wydział III Rodzinny i Nieletnich

244

105

74

275

4.

Wydział IV Pracy

75

25

25

75

5.

Wydział V Ksiąg Wieczystych

200

741

682

259

 

RAZEM

1 524

1 565

1 449

1 640

 


Informacja o ilości spraw jakie wpłynęły do Sądu Rejonowego w Bochni w sierpniu 2013 roku

Lp.

Wydziały Sądu

Ilość spraw pozostałych z poprzednich miesięcy

Ilość spraw, które wpłynęły w sierpniu         2013 roku

Ilość spraw załatwionych  w sierpniu     2013 roku

Ilość spraw pozostałych  do rozstrzygnięcia

1.

Wydział I Cywilny

676

 

302

290

688

2.

Wydział II Karny

419

239

341

317

3.

Wydział III Rodzinny i Nieletnich

192

101

49

244

4.

Wydział IV Pracy

56

22

3

75

5.

Wydział V Ksiąg Wieczystych

54

619

473

200

 

RAZEM

1 397

1 283

1 156

1 524

 

 

Informacja o ilości spraw jakie wpłynęły do Sądu Rejonowego w Bochni w lipcu 2013 roku

Lp.

Wydziały Sądu

Ilość spraw pozostałych z poprzednich miesięcy

Ilość spraw, które wpłynęły w lipcu 2013 roku

Ilość spraw załatwionych  w lipcu 2013 roku

Ilość spraw pozostałych  do rozstrzygnięcia

1.

Wydział I Cywilny

540

 

411

275

676

2.

Wydział II Karny

266

380

227

419

3.

Wydział III Rodzinny i Nieletnich

164

118

90

192

4.

Wydział IV Pracy

50

22

16

56

5.

Wydział V Ksiąg Wieczystych

130

607

683

54

 

RAZEM

1 150

1 538

1 291

1 397

 

 

Informacja o ilości spraw jakie wpłynęły do Sądu Rejonowego w Bochni w czerwcu 2013 roku

Lp.

Wydziały Sądu

Ilość spraw pozostałych z poprzednich miesięcy

Ilość spraw, które wpłynęły czerwcu     2013 roku

Ilość spraw załatwionych  w czerwcu    2013 roku

Ilość spraw pozostałych  do rozstrzygnięcia

1.

Wydział I Cywilny

557

336

353

540

2.

Wydział II Karny

307

308

349

266

3.

Wydział III Rodzinny i Nieletnich

197

93

126

164

4.

Wydział IV Pracy

48

24

22

50

5.

Wydział V Ksiąg Wieczystych

168

546

584

130

 

RAZEM

1 277

1 307

1 434

1 150

 

 

 

 

Informacja o ilości spraw jakie wpłynęły do Sądu Rejonowego w Bochni w maju 2013 roku

 

Lp.

Wydziały Sądu

Ilość spraw pozostałych z poprzednich miesięcy

Ilość spraw, które wpłynęły w maju      2013 roku

Ilość spraw załatwionych  w maju    2013 roku

Ilość spraw pozostałych  do rozstrzygnięcia

1.

Wydział I Cywilny

549

263

255

557

2.

Wydział II Karny

272

331

291

307

3.

Wydział III Rodzinny i Nieletnich

204

100

107

197

4.

Wydział IV Pracy

40

18

10

48

5.

Wydział V Ksiąg Wieczystych

102

880

814

168

 

RAZEM

1 167

1 592

1 477

1 277

 

 

 


Informacja o ilości spraw jakie wpłynęły do Sądu Rejonowego w Bochni w kwietniu 2013 roku

 

Lp.

Wydziały Sądu

Ilość spraw pozostałych z poprzednich miesięcy

Ilość spraw, które wpłynęły w kwietniu      2013 roku

Ilość spraw załatwionych  w kwietniu    2013 roku

Ilość spraw pozostałych  do rozstrzygnięcia

1.

Wydział I Cywilny

541

313

305

549

2.

Wydział II Karny

299

280

307

272

3.

Wydział III Rodzinny i Nieletnich

228

123

147

204

4.

Wydział IV Pracy

45

30

35

40

5.

Wydział V Ksiąg Wieczystych

93

742

733

102

 

RAZEM

1 206

1 488

1 527

1 167

 
 

 


 

Informacja o ilości spraw jakie wpłynęły

do Sądu Rejonowego w Bochni w I kwartale 2013 roku

 

Lp.

Wydziały

Sądu

Ilość spraw pozostałych z poprzednich kwartałów

Ilość spraw, które wpłynęły w I kwartale 2013 roku

Ilość spraw załatwionych w I kwartale 2013 roku

Ilość spraw pozostałych do rozstrzy-gnięcia

1.

Wydział I Cywilny

448

856

763

541

2.

Wydział II Karny

153

953

807

299

3.

Wydział III Rodzinny i Nieletnich

99

333

205

228

4.

Wydział IV Pracy

51

70

76

45

5.

Wydział V Ksiąg Wieczystych

57

2173

2137

93

….

RAZEM

808

4 385

3 988

1 206

 

Informacja o ilości spraw jakie wpłynęły

do Sądu Rejonowego w Bochni w marcu 2013 roku

Lp.

Wydziały

Sądu

Ilość spraw pozostałych z poprzednich miesięcy  

Ilość spraw, które wpłynęły w marcu 2013 roku

Ilość spraw załatwionych w marcu 2013 roku

Ilość spraw pozostałych do rozstrzy-gnięcia

1.

Wydział I Cywilny

539

305

303

541

2.

Wydział II Karny

265

272

238

299

3.

Wydział III Rodzinny i Nieletnich

243

105

120

228

4.

Wydział IV Pracy

54

21

30

45

5.

Wydział V Ksiąg Wieczystych

81

721

709

93

….

RAZEM

1 182

1 424

1 400

1 206

 

 

Informacja o ilości spraw jakie wpłynęły

do Sądu Rejonowego w Bochni w lutym 2013 roku

 

Lp.

Wydziały

Sądu

Ilość spraw pozostałych z poprzednich miesięcy

Ilość spraw, które wpłynęły lutym 2013 roku

Ilość spraw załatwionych w lutym 2013 roku

Ilość spraw pozostałych do rozstrzy-gnięcia

1.

Wydział I Cywilny

518

258

237

539

2.

Wydział II Karny

347

266

348

265

3.

Wydział III Rodzinny i Nieletnich

204

93

54

243

4.

Wydział IV Pracy

48

23

17

54

5.

Wydział V Ksiąg Wieczystych

38

724

681

81

RAZEM

1 155

1 364

1 337

1 182

 

 

 

 


Informacja o ilości spraw jakie wpłynęły

do Sądu Rejonowego w Bochni w styczniu 2013 roku 

 

 

Lp

Wydziały Sądu

Ilość spraw pozostałych z 2011 roku

Ilość spraw, które wpłynęły w III kwartale 2012 roku

Ilość spraw załatwionych w III kwartale 2012 roku

Ilość spraw pozostałych

do rozstrzygnięcia

1.

Wydział I Cywilny

448

293

223

518

2.

Wydział II Karny

153

415

221

347

3.

Wydział III Rodzinny i Nieletnich

99

136

31

204

4.

Wydział IV Pracy

51

26

29

48

5.

Wydział V Ksiąg Wieczystych

57

728

747

38

 

RAZEM

808

1 598

1 251

1 155

 

 

 


 

Informacja o ilości spraw jakie wpłynęły do Sądu Rejonowego w Bochni     w 2012 roku

 

Lp.

Wydziały Sądu

 

Ilość spraw pozostałych z poprzedniego roku  

Ilość spraw, które wpłynęły w     2012 roku

Ilość spraw załatwionych  w 2012 roku

Ilość spraw pozostałych  do rozstrzygnięcia

1.

Wydział I Cywilny

368

3290

3210

448

2.

Wydział II Karny

195

3561

3603

106

3.

Wydział III Rodzinny i Nieletnich

105

1264

1270

99

4.

Wydział IV Pracy

47

346

342

51

5.

Wydział V Ksiąg Wieczystych

192

7493

7628

57

 

 

RAZEM

 

907

 

15 954

 

16 053

 

761

 


 

Informacja o ilości spraw jakie wpłynęły do Sądu Rejonowego w Bochni    w grudniu 2012 roku

 

 

Lp.

Wydziały Sądu

Ilość spraw pozostałych z poprzednich miesięcy

Ilość spraw, które wpłynęły w grudniu    2012 roku

Ilość spraw załatwionych  w grudniu   2012 roku

Ilość spraw pozostałych  do rozstrzygnięcia

1.

Wydział I Cywilny

638

256

446

448

2.

Wydział II Karny

248

208

350

106

3.

Wydział III Rodzinny i Nieletnich

211

87

199

99

4.

Wydział IV Pracy

71

14

34

51

5.

Wydział V Ksiąg Wieczystych

67

656

666

57

 

 

RAZEM

 

1 235

 

1 221

 

1 695

 

761

 


Informacja o ilości spraw jakie wpłynęły do Sądu Rejonowego
w Bochni w listopadzie 2012 roku

Lp.

Wydziały Sądu

Ilość spraw pozostałych z poprzednich miesięcy

Ilość spraw, które wpłynęły listopadzie   2012 roku

Ilość spraw załatwionych we listopadzie   2012 roku

Ilość spraw pozostałych  do rozstrzygnięcia

1.

Wydział I Cywilny

641

301

304

638

2.

Wydział II Karny

249

320

321

248

3.

Wydział III Rodzinny i Nieletnich

228

145

162

211

4.

Wydział IV Pracy

95

14

38

71

5.

Wydział V Ksiąg Wieczystych

95

618

646

67

 

RAZEM

1308

1398

1471

1235


 

 

Informacja o ilości spraw jakie wpłynęły do Sądu Rejonowego
w Bochni w październiku 2012 roku

Lp

Wydziały Sądu

Ilość spraw pozostałych z poprzednich miesięcy

Ilość spraw, które wpłynęły we wrześniu  2012 roku

Ilość spraw załatwionych  we wrześniu  2012 roku

Ilość spraw pozostałych  do rozstrzygnięcia

1.

Wydział I Cywilny

623

321

303

641

2.

Wydział II Karny

329

298

378

249

3.

Wydział III Rodzinny i Nieletnich

254

104

130

228

4.

Wydział IV Pracy

117

37

59

95

5.

Wydział V Ksiąg Wieczystych

255

624

784

95

 

RAZEM

1 578

1 384

1654

1 308


 

 

 

Informacja o ilości spraw jakie wpłynęły do Sądu Rejonowego w Bochni w III kwartale 2012 roku

Lp

Wydziały Sądu

Ilość spraw pozostałych z 2011 roku

Ilość spraw, które wpłynęły w III kwartale 2012 roku

Ilość spraw załatwionych w III kwartale 2012 roku

Ilość spraw pozostałych

do rozstrzygnięcia

1.

Wydział I Cywilny

368

2412

2157

623

2.

Wydział II Karny

195

2560

2318

437

3.

Wydział III Rodzinny i Nieletnich

105

928

779

254

4.

Wydział IV Pracy

47

281

211

117

5.

Wydział V Ksiąg Wieczystych

192

5595

5532

255

 

RAZEM

907

11 776

10 997

1 686

 

 


Informacja o ilości spraw jakie wpłynęły do Sądu Rejonowego w Bochni we wrześniu 2012 roku

Lp

Wydziały Sądu

Ilość spraw pozostałych z poprzednich miesięcy

Ilość spraw, które wpłynęły we wrześniu 2012 roku

Ilość spraw załatwionych we wrześniu 2012 roku

Ilość spraw pozostałych do rozstrzygnięcia

1.

Wydział I Cywilny

659

225

260

623

2.

Wydział II Karny

290

237

198

329

3.

Wydział III Rodzinny i Nieletnich

284

85

115

254

4.

Wydział IV Pracy

100

21

8

117

5.

Wydział V Ksiąg Wieczystych

270

567

582

255

 

RAZEM

1 603

1 135

1 163

1 578

 

 

 


 

Informacja o ilości spraw jakie wpłynęły do Sądu Rejonowego w Bochni w sierpniu 2012 roku

Lp

Wydziały Sądu

Ilość spraw pozostałych z poprzednich miesięcy

Ilość spraw, które wpłynęły w sierpniu 2012 roku

Ilość spraw załatwionych  w sierpniu 2012 roku

Ilość spraw pozostałych 

1.

Wydział I Cywilny

603

240

184

659

2.

Wydział II Karny

257

214

181

290

3.

Wydział III Rodzinny i Nieletnich

202

99

17

284

4.

Wydział IV Pracy

100

9

5

104

5.

Wydział V Ksiąg Wieczystych

141

588

459

270

 

RAZEM

1303

1150

846

1607

 

 

 


 

Informacja o ilości spraw jakie wpłynęły do Sądu Rejonowego w Bochni w lipcu 2012 roku

Lp

Wydziały Sądu

Ilość spraw pozostałych z poprzednich miesięcy

Ilość spraw, które wpłynęły w lipcu 2012 roku

Ilość spraw załatwionych  w lipcu 2012 roku

Ilość spraw pozostałych  do rozstrzygnięcia

1.

Wydział I Cywilny

533

311

241

603

2.

Wydział II Karny

163

337

243

257

3.

Wydział III Rodzinny i Nieletnich

156

120

74

202

4.

Wydział IV Pracy

110

17

27

100

5.

Wydział V KW

194

697

750

141

 

RAZEM

1156

1482

1335

1303

 


 

 

 

Nazwa dokumentu: Ilość spraw wpływających do Sądu w Bochni
Osoba, która wytworzyła informację: Bereta Marek
Osoba, która odpowiada za treść: Bereta Marek
Osoba, która wprowadzała dane: Bereta Marek
Data wytworzenia informacji: 2013-07-31 12:52:25
Data udostępnienia informacji: 2013-07-31 12:52:25
Data ostatniej aktualizacji: 2013-12-08 11:07:47

Wersja do wydruku...

corner  Mapa strony | Polityka prywatności | Administrator strony corner