logo
Wersja dla niedowidzących
  BIP Sądu Rejonowego w Bochni
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
A A A


 Bochnia, dnia 7 listopada 2012 roku

Prez. Adm 099-110/12

 

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

                                                          

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Zamawiający – Skarb Państwa - Sąd Rejonowy w Bochni, działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity - Dz.U.10.113.759 ze zm.) uprzejmie informuje, że w drugim etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych komórkowych, na potrzeby jednostek organizacyjnych sądownictwa powszechnego - prowadzonym przez Sąd Apelacyjny w Krakowie w postępowaniu o zamówienie publiczne, w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 w związku z art. 99 ustawy, o wartości przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.10.113.759 ze zm.).

  • Oferta Wykonawcy Nr 1 była ofertą najkorzystniejszą – uzyskała liczbę punktów w ramach kryterium cena (55,0 pkt), obliczoną na podstawie wzoru podanego w rozdziale X pkt. 2 SIWZ.

  • W przeprowadzonym postępowaniu przetargowym  została złożona tylko jedna oferta

    • PTK - Center PTK – Centertel Sp. z o.o Region Sprzedaży Bezpośrednich Grupy TP do Klientów Biznesowych Wschód 31-519 Kraków ul. Domki 10

 

Dziękujemy Państwu za udział w przeprowadzonym przez Zamawiającego postępowaniu.

                                                                                                         

Nazwa dokumentu: Przetargi
Skrócony opis: Wyniki II Etapu Przetargu
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2012-11-07 13:18:53
Data udostępnienia informacji: 2012-11-07 15:15:50
Data ostatniej aktualizacji: 2012-11-09 11:21:45

Wersja do wydruku...

corner  Mapa strony | Polityka prywatności | Administrator strony corner