logo
Wersja dla niedowidzących
  BIP Sądu Rejonowego w Bochni
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
A A A


MEDIACJE > Mediacje

 

 

Bochnia, dnia 8 października 2014r.

 

INFORMACJA

 

W sprawie organizowanych dyżurów mediatorów w Sądzie Rejonowym w Bochni w dniach

13, 15, 17 października 2014r.

W związku z Tygodniem Mediacji w budynku Sądu Rejonowego w Bochni w pokoju nr 38 będą dyżury mediatorów w następujących dniach:

 

1)

13 października 2014 r. godz.

8.00-11.00- Nawalaniec Marek

2)

15 października 2014 r. godz.

9.00-10.30 - Bożena Sacha

3)

17 października 2014 r. godz.

9.00-10.30 - Bożena Sacha

 

 

Prezes Sadu Rejonowego

w Bochni

SSR Piotr Maziarz

 

 


 

Informacja o postępowaniu mediacyjnym w sprawach rodzinnych,
o rozwód i separację

  

Mediacja jest dobrowolną, poufną metodą rozwiązywania sporu, w której strony konfliktu lub sporu, z pomocą bezstronnego z neutralnego mediatora, samodzielnie dochodzą do porozumienia. Tematy omawiane w toku mediacji zależą od woli jej uczestników. Przedmiotem uzgodnień mogą być sprawy dotyczące: pojednania małżonków, ustalenia warunków rozstania, sposobu sprawowania władzy rodzicielskiej, kontaktów z dziećmi, zaspokojenia potrzeb rodziny, alimentów, a także sprawy majątkowe i mieszkaniowe. W sposób ugodowy można też uregulować np. wydanie paszportu, wybór kierunku edukacji dziecka, kontakty z dalszą rodziną lub zarząd majątkiem dziecka.


Pobierz cały dokument .pdf

 


 

 

Informacja o postępowaniu mediacyjnym w sprawach
cywilnych/gospodarczych

 

Mediacja jest dobrowolną poufną metodą rozwiązywania sporu, w której strony konfliktu lub sporu, z pomocą bezstronnego i neutralnego mediatora, samodzielnie dochodzą do porozumienia. Zastosowanie mediacji jest możliwe we wszystkich sprawach, w których prawo dopuszcza zawarcie ugody. Mediacja przerywa bieg przedawnienia. Przedmiotem mediacji mogą być na przykład sprawy o zapłatę, zniesienie współwłasności, sprawy pracownicze, rozwiązanie lub niewykonanie umowy, podział majątku dorobkowego, dział spadku oraz sprawy dotyczące sporów sąsiedzkich.

Pobierz cały dokument .pdf

 


Informacja o postępowaniu mediacyjnym w sprawach karnych

 

Mediacja to sposób dobrowolnego rozwiązywania problemów, powstałych w wyniku przestępstwa, na drodze porozumiewania się pokrzywdzonego i podejrzanego lub oskarżonego, z pomocą mediatora.
Media
cja może dotyczyć wszystkich przestępstw.

Pobierz cały dokument .pdf

 

 


Informacja o postępowaniu mediacyjnym w sprawach nieletnich

  

Mediacja to sposób dobrowolnego rozwiązywania problemów powstałych w wyniku czynu zabronionego, na drodze porozumiewania się pokrzywdzonego i nieletniego, z pomocą mediatora.
Mediacja może dotyczyć wszystkich czynów zabronionych.

 

 

Pobierz cały dokument .pdf

 

 

Nazwa dokumentu: Mediacje
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Bereta Marek
Data wytworzenia informacji: 2012-09-10 11:26:46
Data udostępnienia informacji: 2012-09-10 11:26:46
Data ostatniej aktualizacji: 2014-10-08 18:49:25

Wersja do wydruku...

corner  Mapa strony | Polityka prywatności | Administrator strony corner