logo
Wersja dla niedowidzących
  BIP Sądu Rejonowego w Bochni
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
A A A


Władze Sądu > Zarządzenia Prezesa

 

Prez.  Adm.  0211-21/12                                                          Bochnia,  dnia  3  sierpnia  2012 r.

 

                                                              Z a r z ą d z e n i e    nr   17/12

                                                   Prezesa   Sądu   Rejonowego   w   Bochni

 

W  okresie   od   10  sierpnia   do   24  sierpnia  2012 r.  Kasa   oraz    Sekretariat  i  Biuro   Podawcze  Ksiąg  Wieczystych  Sądu   Rejonowego  w  Bochni  będą   czynne   w  godz.  od  10.00- 14.00.

 

                                                                            Prezes    Sądu   Rejo nowego

                                                                                         w    Bochni

                                                                                  SSR    Piotr  Maziarz

 

Pobierz cały dokument .pdf

 

Prez. Adm. - 0211-9/12

 

ZARZĄDZENIE nr 9 PREZESA

 

SĄDU REJONOWEGO W BOCHNI z dnia 22 maja 2012roku

 

w przedmiocie szczegółowego trybu i organizacji przyjmowania skarg i wniosków

 

Na podstawie art. 41 b § 1 ustawy z dnia 27.07.2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z póżn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9.05.2012r. w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych (Dz. U. Nr 92, poz. 524) zarządzam, co następuje:

 

§1

Prezes Sądu Rejonowego w Bochni rozpoznaje skargi i wnioski dotyczące działalności Sądu Rejonowego w Bochni.

 

§2

Skargi i wnioski mogą być wnoszone:

  • na piśmie drogą pocztową lub przez złożenie w Biurze Podawczym Sądu Rejonowego
  • drogą elektroniczną na adres: srbochnia_adm@bochnia.sr.gov.pl
  • poprzez ustne zgłoszenie do protokołu w sekretariacie prezesa Sądu Rejonowego (pokój nr 27) w dniach i godzinach urzędowania sądu.

§3

W celach ewidencyjnych prowadzony jest wykaz skarg i wniosków zgodnie z rzeczowym wykazem akt Sądu Okręgowego w Tarnowie.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Pobierz cały dokument .pdf

  

 

Nazwa dokumentu: Zarządzenia Prezesa
Osoba, która wytworzyła informację: Bereta Marek
Osoba, która odpowiada za treść: Bereta Marek
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2012-05-23 10:51:53
Data udostępnienia informacji: 2012-05-23 10:51:53
Data ostatniej aktualizacji: 2012-08-09 09:48:13

Wersja do wydruku...

corner  Mapa strony | Polityka prywatności | Administrator strony corner