logo
Wersja dla niedowidzących
  BIP Sądu Rejonowego w Bochni
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
A A A 

AKTUALNOŚCI

 

 


 

INFORMACJA 

            Sąd Rejonowy w Bochni we współpracy z Prokuratura Rejonową w Bochni, Komendą Powiatową Policji w Bochni, Starostwem Powiatowym w Bochni i Urzędem Miejskim w Bochni organizuje dyżury specjalistów z różnych dziedzin ( kuratorów, prawników, policjantów, pracowników socjalnych) w okresie od 25 lutego 2013 r. do 1 marca 2013 r. w budynku Sądu Rejonowego w Bochni przy ul. Kościuszki 4 pokój 38 ( I piętro ) w ramach:

 „TYGODNIA POMOCY OFIAROM PRZESTĘPSTW.

Szczegółowe informacje znajdują się pod tym adresem:  http://bochnia.sr.sisco.info/?id=1287       

 

 

    


Bochnia, 19  listopad  2012 r.

O G Ł O S Z E N I E

Prezes Sądu Rejonowego w Bochni

ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Sądu Rejonowego
w Bochni w wymiarze pełnego etatu

 

Do konkursu może przystąpić każdy, kto spełnia wymagania określone w art. 32a § l ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz.U. z 2001 r. Nr 98 poz. 1070 ze zm. )

 

 

Treść całego dokumenu

 


 

 

Bochnia, 5  marca  2012 r.

INFORMACJA  PRASOWA  NR 4/2012

 

W  związku  z  przedłożeniem  w  dniu  23  lutego  2012  roku  projektu  zmian  organizacyjnych  sądownictwa powszechnego  sprowadzających  się  do  likwidacji  sądów  o  obsadzie  do  12   stanowisk  sędziowskich,  zakładającym  m. in.  zniesienie   Sądu  Rejonowego  w  Bochni,   uprzejmie  informuję,  że  w  piśmie  z  dnia  29  lutego  2012  roku  oceniłem  negatywnie  owe  zamierzenia  i  wyraziłem  stanowczy  sprzeciw.   

 

 

Pobierz cały dokument .pdf 

Bochnia, 20  lutego  2012 r.

 

INFORMACJA  PRASOWA  NR 3/2012

          

         W  dniu  17  lutego  2012 r. Ministerstwo  Sprawiedliwości  przedstawiło    projekt  zmian  organizacyjnych  w  sadownictwie,  w  którym  przyjęło  założenie, iż  w  zasadzie  znoszeniu  podlegać  będą  sądy  liczące  do  12 (włącznie) stanowisk  sędziowskich.  Oznacza to, iż  spośród  321  wszystkich  sądów  rejonowych,  likwidacji  ulegnie 116  sądów.  W  Bochni  mają  zostać  utworzone  zamiejscowe  wydziały: cywilny, karny, rodzinny, pracy  i  ksiąg  wieczystych  Sądu  Rejonowego  w  Brzesku.            

         W  uzasadnienie  rozporządzenia  pomija  argumentację  odnoszącą  się  do  indywidualnej  sytuacji  Sądu  Rejonowego  w  Bochni.   

Pobierz cały dokument .pdf

  


 

Bochnia, dnia 9 stycznia 2012 r.


Informacja o ilości ukończonych spraw przez sędziów w Sądzie Rejonowym w Bochni
w roku 2011


W związku z pojawieniem się w ostatnich dniach twierdzeń w mediach, iż motywem likwidacji niektórych sądów rejonowych, w tym Sądu Rejonowego w Bochni jest dążenie do zlikwidowania nadmiernej ilości stanowisk funkcyjnych i przez to, spowodowanie, by sędziowie pełniący te stanowiska w większym zakresie pełnili czynności orzecznicze przedstawiam, co następuje:

 

Pobierz cały dokument .pdf

 

Poniżej znajduje się zestawienie załatwień sędziów funkcyjnych na tle sędziów nie funkcyjnych ujęte w tabelach
za okres od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011
 

Pobierz cały dokument .pdf

 


 

 

 

Bochnia, dnia 9 stycznia 2012 roku

 

Ocena planów zniesienia niektórych sądów rejonowych

W Rzeczypospolitej Polskiej sądy rejonowe załatwiają ponad 92 % spraw spośród ponad 12 mln, jakie trafiają rocznie do sądownictwa powszechnego.

 Pobierz cały dokument .pdf


Bochnia, dnia 23 grudnia 2011 roku

Informacja prasowa nr 1/11
Prezesa Sądu Rejonowego w Bochni


W związku z planami likwidacji sądów powszechnych o obsadzie do 14 stanowisk sędziowskich, zakładającymi zniesienie 115 sądów powszechnych, a w tym Sądu Rejonowego w Bochni, uprzejmie przedstawiam, co następuje:

Pobierz dokument .doc 

 

Bochnia, dnia 22 grudnia 2011 roku

Komunikat prasowy nr 1/11


Z planów zmian organizacyjnych sądownictwa powszechnego ujawnionych w ostatnich dniach przez Ministerstwo Sprawiedliwości wynika, iż w ramach likwidacji sądów o obsadzie do 14 stanowisk sędziowskich, zakłada się m. in. zniesienie Sądu Rejonowego w Bochni.

Pobierz dokument .doc Word

 

Bochnia, dnia 27 grudnia 2011 roku

Komunikat prasowy 2/11
Prezesa Sądu Rejonowego w Bochni


Przedstawiony przez Ministerstwo Sprawiedliwości projekt zniesienia Sądu Rejonowego w Bochni zaopiniowałem w dniu 22 grudnia 2011 roku negatywnie, z następujących przyczyn:

Pobierz cały dokument .doc Word

 

Nazwa dokumentu: AKTUALNOŚCI
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2011-02-09 15:25:49
Data udostępnienia informacji: 2011-02-09 15:25:49
Data ostatniej aktualizacji: 2013-02-15 07:53:36

Wersja do wydruku...

corner  Mapa strony | Polityka prywatności | Administrator strony corner